siewnik nabudowany ad p special

Siewnik nabudowany AD-P Special

Pneumatyczny agregat
uprawowo-siewny
Uprawa gleby i siewnik nabudowany

OPIS​

Zalety:

  • Duży, usytuowany centralnie, kompaktowy zbiornik ziarna o pojemności maks. 1.500 l zapewniający wysoką wydajność
  • Wysoki komfort i krótki czas przezbrajania dzięki łatwemu dostępowi do dozownika
  • Dozownik z napędem elektrycznym gwarantuje precyzyjne dozowanie i łatwość kalibracji
  • Różne kasety dozujące obsługujące bogatą gamę nasion w szerokim zakresie norm wysiewu
  • Duża oszczędność nasion dzięki zastosowaniu elektrycznego rozłączania połówkowego w głowicy rozdzielającej
  • Łatwe dostosowanie do asymetrycznych ścieżek technologicznych dzięki zastosowaniu segmentowej głowicy rozdzielającej
  • Rozwiązanie kompatybilne z najnowszą generacją maszyn do uprawy gleby KE/KX/KG
  • Opcjonalny wygodny system bezstopniowej regulacji nacisku redlic, wykonywanej z kabiny ciągnika za pomocą wyraźnie widocznej skali

Podobne maszyny